Konferencja przesunięta na termin późniejszy. Nowy termin podamy wkrótce.

 

Koordynator Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik

 

Patronat:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Miejsce konferencji:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Centrum Konferencyjne
Ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

PROGRAM

DZIEŃ I, PIĄTEK 13.03.2020

12:00-12:10

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

12:10-14:20

SESJA I

Przewodniczący:

TBA

12:10-12:35

Diagnostyka suchego oka

dr n. med. Piotr Woźniak - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

12:35-13:00

Kryteria klasyfikacyjne pierwotnego zespołu Sjögrena

dr n. med. Maria Maślińska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

13:00-13:25

Leczenie okulistyczne suchego oka

dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:25-13:50

Olumiant w programie lekowym B.33

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Wykład sponsorowany firmy Lilly

13:50-14:15

Nowe rekomendacje EULAR postępowania w pierwotnym zespole Sjögrena

prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska - Klinika Reumatologii UM w Łodzi

14:15-14:20

Dyskusja

14:20-14:40

Przerwa

14:40-16:50

SESJA II

Przewodniczący:

TBA

14:40-15:05

Zapalenie błony naczyniowej oka w przebiegu chorób reumatycznych

dr Monika Łazicka-Gałecka, dr Maria Guszkowska, dr Andrzej Grąbczewski. - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15:05-15:30

Zmiany oczne w przebiegu choroby Behceta

dr Joanna Dmowska-Chalaba - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

15:30-15:55

Nowoczesna diagnostyka polimialgii reumatycznej i olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie

15:55-16:20

Dlaczego leczenie chorób reumatologicznych stanowi coraz większe wyzwanie?

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wszesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
Wykład sponsorowany firmy Roche

16:20-16:45

Prewencja i leczenie zaburzeń wzroku w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

16:45-16:50

Dyskusja

16:50-17:20

Przerwa

17:20-18:40

SESJA III

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

17:20-17:45

Określenie wskazań i przeciwskazań okulistycznych do leczenia chlorochiną i hydroksychlorochiną w chorobach reumatycznych

dr n. med. Joanna Major, prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik  - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

17:45-18:10

Wskazania do stosowania chlorochiny i hydroksychlorochiny w chorobach reumatycznych

dr n. med. Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

18:10-18:35

Powikłania oczne w przebiegu przewlekłej sterydoterapii

dr n. med. Joanna Major, prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik  - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

18:35-18:40

Dyskusja

18:40

Zakończenie I dnia konferencji

 


DZIEŃ II, SOBOTA 14.03.2020 

09:00-09:10

Otwarcie II dnia konferencji
dr n. med. Marek Tombarkiewicz  - Dyrektor NIGRiR

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

09:10-11:10

SESJA IV

Przewodniczący:

TBA

09:10-09:25

Obraz kliniczny ziarniniakowatości  z zapaleniem naczyń - spojrzenie reumatologa

prof. dr hab.  n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

09:25-09:35

Utrata wzroku w przebiegu polimialgii reumatycznej - dramatyczny przebieg kliniczny

prof. dr hab.  n. med. Piotr Głuszko - Klinika Reumatologii NIGRiR

09:35-10:00

Zmiany oczne w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń - spojrzenie okulisty

prof. dr hab. n. med. AnnaTurno-Kręcicka - Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

10:00-10:25

Czy możliwa jest personalizacja w leczeniu spondyloartropatii?

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Wykład sponsorowany firmy Novartis

10:25-10:40

Stan leczenia osteoporozy w Polsce według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Klinika Reumatologii NIGRiR

10:40-11:05

Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka

dr n. med. Mateusz Tłustochowicz - Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego

11:05-11:10

Dyskusja

11:10-11:30

Przerwa

11:30-13:15

SESJA V

Przewodniczący:

TBA

11:30-11:55

Zapalenie twardówek i nadtwardówki w przebiegu chorób reumatycznych

dr n. med. Joanna Major, prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik  - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

11:55-12:20

Zapalenie spojówek inne zmiany infekcyjne w chorobach reumatycznych

dr n. med. Maria Maślińska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

12:20-12:45

Krzem - brakujący element w leczeniu osteoporozy

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

12:45-13:10

Obraz kliniczny i zmiany oczne w przebiegu MIZS

prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak - Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego NIGRiR

13:10-13:15

Dyskusja

13:15-13:45

Przerwa

13:45-14:40

SESJA VI

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

TBA

13:45-14:10

Skuteczność LMPCh i leków biologicznych w leczeniu zapalenia błony naczyniowej oka

dr n. med. Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

14:10-14:35

Objawy pozastawowe w spondyloartropatiach

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wszesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

Wykład sponsorowany firmy Pfizer

14:35-14:40

Dyskusja

14:40

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40