Koordynator Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik                                                                        

 

Patronat:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Miejsce konferencji:

KONFERENCJA ON-LINE

PROGRAM

 

SOBOTA 20.06.2020 

09:00-09:10

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

09:10-10:40

SESJA I

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

09:10-09:30

Diagnostyka suchego oka

dr n. med. Piotr Woźniak - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

09:30-09:50

Olumiant w programie lekowym B.33

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Wykład sponsorowany firmy Lilly

09:50-10:10

Kryteria klasyfikacyjne pierwotnego zespołu Sjögrena

dr n. med. Maria Maślińska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

10:10-10:30

Czy możliwa jest personalizacja w leczeniu spondyloartropatii?

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
Wykład sponsorowany firmy Novartis

10:30-10:40

Odpowiedzi na pytania zadawane czatem w trakcie wykładów

10:40-10:45

Przerwa

10:45-11:55

SESJA II

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

10:45-11:05

Leczenie okulistyczne suchego oka

dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:05-11:25

Nowe rekomendacje EULAR postępowania w pierwotnym zespole Sjögrena

prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska - Klinika Reumatologii UM w Łodzi

11:25-11:45

Nowoczesna diagnostyka polimialgii reumatycznej i olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie

11:45-11:55

Odpowiedzi na pytania zadawane czatem w trakcie wykładów

11:55-12:05

Przerwa

12:05-13:35

SESJA III

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

12:05-12:25

Prewencja i leczenie zaburzeń wzroku w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

12:25-12:45

Krzem - brakujący element w leczeniu osteoporozy

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Wykład sponsorowany firmy Solinea

12:45-13:05

Dlaczego leczenie chorób reumatycznych staje się coraz większym wyzwaniem?

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

Wykład sponsorowany firmy Roche

13:05-13:25

Wskazania do stosowania chlorochiny i hydroksychlorochiny w chorobach reumatycznych

dr n. med. Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

13:25-13:35

Odpowiedzi na pytania zadawane czatem w trakcie wykładów

13:35-13:40

Przerwa

13:40-15:30

SESJA IV

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

13:40-14:00

Powikłania oczne w przebiegu przewlekłej sterydoterapii

dr n. med. Joanna Major, prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik  - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

14:00-14:20

Obraz kliniczny ziarniniakowatości  z zapaleniem naczyń - spojrzenie reumatologa

prof. dr hab.  n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

14:20-14:40

Objawy pozastawowe w spondyloartropatiach

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

Wykład sponsorowany firmy Pfizer

14:40-15:00

Czy w dobie COVID-19 terapia metotreksatem i leflunomidem jest wyzwaniem dla pacjenta i reumatologa?

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego

Wykład sponsorowany firmy Medac

15:00-15:20

Zmiany oczne w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń - spojrzenie okulisty

prof. dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka - Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

15:20-15:30

Odpowiedzi na pytania zadawane czatem w trakcie wykładów

15:30-15:40

Przerwa

15:40-16:50

SESJA V

Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

15:40-16:00

Zapalenie błony naczyniowej oka w przebiegu chorób reumatycznych

dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka, dr Maria Guszkowska, dr Andrzej Grąbczewski, dr Magdalena Frejtag - Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16:00-16:20

Zmiany oczne w przebiegu choroby Behceta

dr Joanna Dmowska-Chalaba - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

16:20-16:40

Skuteczność LMPCh i leków biologicznych w leczeniu zapalenia błony naczyniowej oka

dr n. med. Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

16:40-16:50

Odpowiedzi na pytania zadawane czatem w trakcie wykładów

16:50

Zakończenie konferencji

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40