Miejsce konferencji:

Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie
Centrum Konferencyjne
Ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

PROGRAM MERYTORYCZNY

DZIEŃ I, PIĄTEK 8.03.2018

12:00-12:10

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

12:10-14:20

SESJA I

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

12:10-12:35

Twardzina wieku podeszłego a zespoły twardzinopodobne w chorobach nowotworowych

dr hab. n. med. Ewa Wielosz - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM      w Lublinie

12:35-13:00

Wiek podeszły a ryzyko złamań

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Klinika Reumatologii NIGRiR

13:00-13:25

Starzenie się układu immunologicznego

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka - Zakład Biologii Molekularnej NIGRiR

13:25-13:50

Nowy standard terapii biologicznej dla pacjentów  z ZZSK

dr n. med. Agnieszka Zielińska

Wykład sponsorowany firmy Novartis

13:50-14:15

Choroba zwyrodnieniowa stawów - czy starzenie się układu kostno-stawowego

prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal - Klinika Rehabilitacji UM w Białymstoku

14:15-14:20

Dyskusja

14:20-14:40

Przerwa

14:40-16:50

SESJA II

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

prof. dr hab. n. med. Beata  Tarnacka

14:40-15:05

Reumatoidalne zapalenie stawów wieku podeszłego

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

15:05-15:30

Depresja wieku podeszłego

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów -  Zakład Psychologii Lekarskiej UM w Łodzi

15:30-15:55

Spektrum rehabilitacji w wieku podeszłym w chorobach układu ruchu

prof. dr hab. n. med. Beata  Tarnacka - Klinika Rehabilitacji UM w Warszawie

15:55-16:20

Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

Wykład sponsorowany firmy Lilly

16:20-16:45

Zespół kruchości i słabości

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski - Klinika Geriatrii NIGRiR

16:45-16:50

Dyskusja

16:50-17:20

Przerwa

17:20-19:05

SESJA III

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

17:20-17:45

Niedobór witaminy D w wieku podeszłym

prof. dr hab. n. med.  Paweł Płudowski - Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej w Warszawie

17:45-18:10

Bezpieczeństwo LMPCh w wieku podeszłym

dr n. med. Małgorzata Tłuchostowicz, prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM w Warszawie

18:10-18:35

Otyłość sarkopeniczna

dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, dr n. o zdr. Magdalena Milewska - Zakład Dietetyki Klinicznej UM w Warszawie

18:35-18:40

Dyskusja

18:40

Zakończenie I dnia konferencji

 


DZIEŃ II, SOBOTA 09.03.2018 

09:00-09:10

Otwarcie II dnia konferencji
dr n. med. Marek Tombarkiewicz  - Dyrektor NIGRiR

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

09:10-10:55

SESJA IV

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

dr n. med. Maria Maślińska

09:10-09:35

Toczeń w wieku podeszłym

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie

09:35-10:00

Stosowanie metotreksatu, leflunomidu, azatiopryny, cyklosporyny i endoksanu u chorych na choroby reumatyczne w współistniejących chorobach nowotworowych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski - Instytut Centrum Onkologii w Warszawie

10:00-10:25

Dlaczego warto wybrać inhibitor TNF-alfa  w chorobach reumatycznych?

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR
Wykład sponsorowany firmy AbbVie

10:25-10:50

Krystalopatie wieku podeszłego

dr n. med. Maria Maślińska - Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

10:50-10:55

Dyskusja

10:55-11:15

Przerwa

11:15-13:00

SESJA V

Przewodniczący:

prof.  dr hab. n. med. Marzena Olesińska

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

11:15-11:40

Czy można się zdrowo starzeć

prof. dr hab. n. med. Robert Olszewski - Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR

11:40-12:05

Choroby współistniejące w RZS

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

dr n. med. Małgorzata Tłuchostowicz -  Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM w Warszawie

Wykład sponsorowany firmy Roche

12:05-12:30

Mieszana choroba tkanki łącznej w wieku podeszłym

prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

12:30-12:55

Starzenie się skóry - jak może pomóc dermatolog estetyczny

prof. dr hab. n. med. Irena Walecka - Klinika Dermatologii Szpitala MSWiA w Warszawie

12:55-13:00

Dyskusja

13:00-13:30

Przerwa

13:30-15:15

SESJA VI

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

dr n. med. Anna Felis-Giemza

13:30-13:55

Późne powikłania przewlekłej glikokortykosteroidoterapii

dr n. med. Anna Felis-Giemza - Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR

13:55-14:20

Spondyloartropatie wieku podeszłego

dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak - Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie

14:20-14:25

Dyskusja

14:25

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40